Đố vui kinh thánh có đáp án

Tuyển chọn những câu đố vui kinh thánh có đáp án hay nhất.
Đố vui kinh thánh có đáp án

Đố vui kinh thánh có đáp án

Sách nào dài nhất trong Tân ước? Có bao nhiêu câu?

Sách dài nhất trong Kinh Thánh có bao nhiêu câu?

Sách ngắn nhất trong Cựu Ước là sách nào? Có bao nhiêu câu ?

Kinh Thánh có bao nhiêu chương?

Câu Kinh Thánh dài nhất?

Kinh Thánh có bao nhiêu câu?

Lời cầu nguyện ngắn nhất trong Kinh Thánh?

Người có tên dài nhất trong Kinh Thánh là ai?

Vị vua cai trị Y-sơ-ra-ên ngắn nhất là ai?

Vị vua cai trị xứ Giu-đa lâu nhất tên gì?

Vua trẻ nhất cai trị xứ Giu-đa là ai?

Kinh Thánh có bao nhiêu sách?

Chương nào dài nhất trong Kinh Thánh? có bao nhiêu câu?

Chương nào ngắn nhất trong Kinh Thánh? có bao nhiêu câu?

Chương nào là chương giữa của quyền Kinh Thánh?

Câu nào là câu giữa của quyển Kinh Thánh?

Quyển Kinh Thánh bắt đầu được chia ra từng chương vào năm nào và do ai?

Quyển Kinh Thánh bắt đầu được đánh số từng câu vào năm nào và do ai?

Người hành nghề chăn chiên đầu tiên là ai?

Hai nhân vật ăn hay nuốt sách trong Kinh Thánh là ai?

Mười điều răn của Đức Chúa Trời chép tại đâu trong Kinh Thánh?

Trong sách Châm ngôn, xin kể 4 con vật nhỏ nhưng rất khôn ngoan?

Trong Kinh Thánh người có vợ nhiều nhất là ai?

Trong Kinh Thánh, sách nào nói đến một người trọc đầu tự nhiên (Không do cạo đầu), Người trọc đó tên gi?

Trong Kinh Thánh, vị vua nào gian ác nhất?

Ở đâu trong Kinh Thánh có câu: “Hởi kẻ biếng nhác, hãy đi đến loài kiến, khá xem xét cách ăn ở khôn ngoan”?

Trong Kinh Thánh, hai chương viết giống nhau là hai chương nào?

Trong sách Các Quan Xét, vị Quan xét nào có đến 70 người con trai?

Theo Kinh Thánh, tổ phụ của những người đánh đàn và chơi sáo là ai?

Theo Kinh Thánh, có bao nhiêu người sống hơn 900 năm?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố vui.