Đố vui về các bộ phận cơ thể con người

Đố vui về các bộ phận cơ thể con người như: cái mắt, cái miệng, cái mũi…là những câu đố bằng thơ thật đơn giản, dễ nhớ nhưng không hề là dễ hiểu về các bộ phận của con người – bạn đã chuẩn bị để thử sức chưa?

Trái gì mềm đỏ mượt mà
Không xanh, không chín thế mà quý ghê.
Là gì?

Lá gì mọc ở trong người
Mà gồm 2 chiếc rành rành 2 bên
Là gì?

Gang tấc suốt đời bên ta
Mà sao chẳng thể nhìn ra bao giờ
Ngày đêm làm việc lặng lờ
Lòng vui như thể làm cờ vẫn im
Là gì?

Cha sinh mẹ đẻ
Mọi kẻ như nhau
Tứ chi thân đầu
Khác nhau cái ấy
Người nào người ấy
Để lại dấu in
Là gì?

Núp bóng trong hang
Lời gang giọng thép
Khua môi múa mép
Nép tẻ đủ mùi
Ngọt bùi nếm cả
Là gì?

Bên ngoài cũng là cửa
Biết ngọt, bùi, đắng, cay
Nói lời hay ý đẹp
Là gì?

Lưng đằng trước, bụng đằng sau
Chửa bao lâu mà không thấy đẻ
Là gì?

Cái lồng nho nhỏ
Có chú chim con
Nhảy mãi không ngừng
Là gì?

Có cổ mà chẳng có đầu
Xòa như hoa nở một màu hồng tươi
Nhưng khi đã nắm lại rồi
Như quả phật thủ theo người suốt năm
Là gì?

Chỉ ở dưới mũi thôi
Mắt không nhìn thấy được
Cả khi em ngủ rồi
Còn phì phò vẫn thức
Là gì?