Di chuyển một que diêm để được kết quả đúng?

Di chuyển một que diêm để được kết quả đúng IV + V = IV?

Trả lời
Lưu ý: Các đáp án ở đây là do người dùng gửi lên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, nên bạn có thể gửi đáp án khác theo suy nghĩ của mình!

One thought on “Di chuyển một que diêm để được kết quả đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *