Đánh Đông dẹp Bắc chiêu an trong ngoài?

Câu đố:
Được phong Thái phó Bình chương
Quân quốc trọng sự, tước vương người tài
Giữ tròn liêm chính, trung cang
Đánh Đông, dẹp Bắc, chiêu an trong ngoài?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố mẹo.
Đánh Đông dẹp Bắc chiêu an trong ngoài?
5 (100%) 3 vote[s]

Viết một bình luận