Cu ông vươn thẳng như cần câu rô

0
127

Bốn cô trong tỉnh mới ra
Da trắng ngễu nghện đi qua mắt rồng
Vua quan tẩn ngẩn tẩn ngần
Cu ông vươn thẳng như cần câu rô
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here