Con gì bỏ đuôi thành con ngựa?

Con gì bỏ đuôi thành con ngựa? Đây là một câu đố chơi chữ, các bạn suy luận xem là con gì nhé!
Con gì bỏ đuôi thành con ngựa?

Con gì bỏ đuôi thành con ngựa?

Câu đố hay bạn nên xem:
Đố chữ.