Có người trên bạch đằng giang

0
74

Có người trên bạch đằng giang
Đóng sâu cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời
Phá quân Nam Hán tơi bời
Gươm thần độc lập, giữa trời vung lên?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here