Có bao nhiêu tháng có 28 ngày ?

Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố mẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *