Có bao nhiêu tháng có 28 ngày ?

0
85

Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here