Chúa gì lấy mốc sông Gianh?

Câu đố:
Chúa gì lấy mốc sông Gianh
Chia hai Nam, Bắc phân tranh uy quyền?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu hỏi đố vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *