Tuyển chọn các câu đố vui dân gian – caudovui

Các câu đố vui dân gian bao gồn: caudovui, câu đố dân gian việt nam, câu đố dân gian về con vật, câu đố dân gian về các loại quả, câu đố dân gian việt nam về ngày tết ,câu đố dân gian cho bé…
caudovui

Các câu đố vui dân gian – caudovui

Caudovui

Câu 1. Đầu rồng đuôi phụng xum lẻ tẻ. Mùa đông ấp trứng mà hè nuôi con?


Câu 2. Đập đập, trói trói bỏ đói một ngày. Hôm sau đi đày đặt cho tên khác?


Câu 3. Đi thì ăn trước ngồi trên. Về thì lấm lét đứng bên xó hè?


Câu 4. Ai kêu ai hú bên sông. Mẹ kêu mặc mẹ, có chồng phải theo?


Câu 5. Ai vui tôi cũng vui cùng. Ai buồn tôi cũng buồn cùng với ai?


Câu 6. Ở dưới âm phủ đội mũ mà lên?


Câu 7. Ao tròn vành vạnh. Nước lạnh như tiền. Con gái như Tiên. Trần mình xuống lội?


Câu 8. Bưng một thúng ngọc. Đổ vào thâm cung. Trên cùng có lỗ tròn tròn. Có người quân tử ru con cả ngày?


Câu 9. Bằng lá tre ngo ngoe dưới nước?


Câu 10. Bốn ông đập đất. Một ông phất cờ. Một ông vơ cỏ. Một ông bỏ phân?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố dân gian.