Trông rất là vuông giống gối nằm

0
74

Trông rất là vuông giống gối nằm,
Bên trong chứa nếp, đỗ , lợn quay.
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here