Lơ thơ cỏ mọc đầu sào

0
64

Lơ thơ cỏ mọc đầu sào
Mà sao anh phải đam vào rút ra
Xư kia nó trắng như hoa
Rút đi rút lại nó ra đen sì
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here