Cày trên đồng ruộng trắng phau

269

Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì ?

Cày trên đồng ruộng trắng phau
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here