Cày trên đồng ruộng trắng phau

Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố vui thông minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *