Cày trên đồng ruộng trắng phau

0
1024

Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì ?


Cày trên đồng ruộng trắng phau
4 (80%) 3 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here