Cày trên đồng ruộng trắng phau

0
149

Cày trên đồng ruộng trắng phau
Khát xuống uốmg nước giếng sâu đen ngòm?
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here