Anh mặt đen anh da trắng

0
96

Anh mặt đen anh da trắng
Anh mình mỏng, anh nhọn đầu
Khác nhau mà rất thân nhau
Khi đi khi ở chẳng bao giờ rời?
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here