Xưa kia em trắng như ngà

0
66

Xưa kia em trắng như ngà
Bởi chưng ngủ lắm nên đà em thâm
Lúc bẩn, Chàng đánh, chàng đâm
Đến khi rửa sạch, chàng nằm lên trên.
Là cái gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here