Bốn người giẫm đất một người phất cờ

0
148

Bốn người giẫm đất một người phất cờ
Hai người lẳng lơ, hai người quạt mát.
Bốn cột tứ trụ
Người ngự lên trên
Gươm bac hai bên
Chầu vua thượng đế.
Là con gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here