Hè về áo đỏ như son

0
99

Hè về áo đỏ như son
Hè đi thay lá xanh non mượt mà
Bao nhiêu tay toả rộng ra
Như vẫy như đón bạn ta đến trường?
Là cây gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here