Chân chẳng đến đất cật chẳng đến trời

Chân chẳng đến đất cật chẳng đến trời
Lơ lửng giữa trời, mà đeo bị nước.
Là quả gì ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố vui thông minh.