Quanh mình tua tủa những gai

Quanh mình tua tủa những gai
Xanh thì xanh lét chẳng ai muốn dùng.
Chín thì rực rỡ lửa hồng
Tấm lòng son sắt bạn cùng nước non.
Là quả gì ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Những câu đố vui thông minh.