Nặng lòng vì nước phải đa mang

0
99

Nặng lòng vì nước phải đa mang
Chua ngọt tình đời miệng thế gian
Cùi vẫn trơ trơ cùng tuế nguyệt
Gặp thời mở múi với giang sơn.
Là quả gì ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here