Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù ?

0
202

Đố ai cũng khách thoa quần
Đạp luồng sóng dữ đuổi quân giặc thù
Cửu Chân nức tiếng ngàn thu
Vì dân quyết phá ngục tù lầm than.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here