Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

0
627

Đố ai nổi sáng sông, rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh cường
Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?


Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?
5 (100%) 2 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here