Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

0
126

Đố ai nổi sáng sông, rừng
Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương
Vân Đồn cướp sạch binh cường
Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here