Vua nào thưở bé chăn trâu

0
144

Vua nào thưở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here