Vua nào thưở bé chăn trâu

Vua nào thưở bé chăn trâu
Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành
Sứ quân dẹp loạn phân tranh
Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố dân gian.