Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?

Ai vì nước bỏ thù nhà?
Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố dân gian.

One thought on “Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *