Một phen quét sạch quân Đường

0
89

Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại vương thuở nào
Tiếc thay mệnh bạc tài cao
Giang sơn đàng phải rơi vào ngoại bang?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here