Mũ cao áo rộng không cần

0
128

Muốn cho nước mạnh dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn lâm sơn một mình?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here