Đố ai gian khó chẳng lùi

0
165

Đố ai gian khó chẳng lùi
Chí Linh mấy lượt nếm mùi đắng cay
Mười năm Bình Định ra tay
Thành Đông Quan, mất vía bầy Vương Thông?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here