Đố ai nêu lá quốc kì

0
74

Đố ai nêu lá quốc kì
Mê Linh đất cũ còn ghi muôn đời
Yếm, khăn đội đá vá trời
Giặc Tô mất vía rụng rời thoát thân?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here