Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 05

0
226

Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 05

Một người đàn ông đẩy xe vào một khách sạn và mất luôn cái xe, điều gì đã xảy ra?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here