Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 04

0
191

Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 04:

Mỗi ngày, hai kim đồng hồ trùng nhau bao nhiêu lần?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here