Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 02

0
171

Câu hỏi phỏng vấn hại não của google

Nếu bạn nhìn vào một chiếc đồng hồ đang ở mốc 3h15, vậy góc lệch giữa kim giờ và kim phút là bao nhiêu? (Lưu ý rằng, câu trả lời không phải là số 0)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here