Câu hỏi phỏng vấn hại não của google 01

0
218

Câu hỏi phỏng vấn hại não của google

Tại sao các nắp đậy miệng cống ở trên đường lại có hình tròn?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here