Câu đố hại não cho dân chơi cờ

Câu đố hại não cho dân chơi cờ: Tình huống: Nếu cầm quân xanh đi trước và phải chiếu liên tục thì trong 5 nước bạn có ăn được tướng đỏ mà không ra khỏi cung?


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *