Tuyển chọn những câu đố vui có đáp án ve hoc tap

Tuyển tập những câu đố vui có đáp án ve hoc tap gồm: những câu đố về đồ dùng học tập có đáp án, câu đố vui về học tập co dap an, những câu đố vui về học tập có đáp án, những câu đố vui có đáp án ve toan hoc, câu đố về đồ vật có đáp án, các câu đố về học tập, câu đố vui về thầy cô, những câu đố vui trí tuệ…

những câu đố vui có đáp án ve hoc tap
Những câu đố vui có đáp án ve hoc tap

Những câu đố vui có đáp án ve hoc tap

Những câu đố vui có đáp án ve hoc tap phần 1

Cái mình đo đỏ
Cái mỏ nâu nâu
Xuống tắm ao sâu
Lên cày ruộng cạn?
(Đố là cái gì?)

Cây suôn đuồn đuột
Trong ruột đen thui
Con nít lui cui
Giẫm đầu đè xuống?
(Đố là cái gì?)

Chị ơi xích lại cho gần
Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi?
(Đố là cái gì?)

Da tôi màu trắng
Bạn cùng bảng đen
Hãy cầm tôi lên
Tôi làm theo bạn?
(Đố là cái gì?)

Mặt em phương trượng chữ điền
Da em thì trắng, áo đen mặc ngoài
Lòng em thì có đất trời
Có câu nhân nghĩa, có lời hiếu trung
Dù khi quân tử có dùng
Thì em sẽ ngỏ tấm lòng cho xem?
(Đố là cái gì?)

Đường ngang, ngõ tắt tứ bề
Ai chưa thuộc nẻo đi về đều xem?
(Đố là cái gì?)

Hai đầu mọc ở hai chân
Cái chân lại đúng là thân mới kỳ
Xin bạn một mẩu bút chì
Mượn bạn ngòi bút cũng vì việc chung?
(Đố là cái gì?)

Mặt cô như trát nhọ nồi
Lại còn điểm phấn cho người ta trông
Đàn bà cho tới đàn ông
Nhìn cô thỏa lòng, lau mặt cho cô?
(Đố là cái gì?)

Mình bầu, môi miệng nứt hai
Chỉ có một mắt, chui hoài trong hang?
(Đố là cái gì?)

Có mặt mà chẳng có đầu
Bốn chân có đủ, không cần có tay
Học trò kẻ dở, người hay
Ai ai cũng phải hàng ngày nhớ em?
(Đố là cái gì?)

Những câu đố vui có đáp án ve hoc tap phần 2

Mười hai tên đựng một hòm
Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi?
(Đố là cái gì?)

Mẹ tôi thân béo, gáy tròn
Mẹ tài nhờ có nghìn con tuyệt vòi
Mấy người muốn hiểu mẹ tôi
Quen biết cả đời mà dễ hiểu đâu?
(Đố là cái gì?)

Chân vuông, khuôn mặt cũng vuông
Quanh năm đứng vững, chẳng buồn đi đâu
Đàn con mấy đứa như nhau
Đứng vây quanh mẹ, chẳng bao giờ nằm?
(Đố là cái gì?)

Gốc gác vốn họ nhà cây
Quê cha, đất tổ, nơi đầy mầu xanh
Vì đời hiến cả tấm thân
Cắt, nghiền, nấu, tẩy, bao lần chẳng lo
Để nên cuốn vở học trò
Để thêm bức họa, trang thơ cho đời?
(Đố là cái gì?)

Từ to đến nhỏ tí ti
Thiên nhiên, vũ trụ, hỏi gì cũng hay
Mọi điều kim, cổ, đông, tây
Cứ hỏi nơi này thông tỏ ngay thôi?
(Đố là cái gì?)

Như trăm hột nhãn xếp gần
Để cho các bạn chia, nhân, cộng, trừ?
(Đố là cái gì?)

Vừa bằng một đốt ngón tay
Day đi day lại, mất bay hình thù?
(Đố là cái gì?)

Chẳng đầu, chẳng mắt
Chân sắt, chân chì
Đi thẳng chẳng đi
Xoay tròn một kiếp?
(Đố là cái gì?)

Tính ưa chính xác
Tấm lòng thẳng ngay
Giúp trò hàng ngày
Học hành tấn tới?
(Đố là cái gì?)

Vừa được nghe nhạc
Vừa được xem phim
Giúp bao nhiêu việc
Khi học trò cần?
(Đố là cái gì?)

Đi học lóc cóc theo cùng
Khi về lại bắt khom lưng cõng về?
(Đố là cái gì?)

Vừa bằng cuốn sổ xinh xinh
Tính toán rành rẽ, thông minh tuyệt vời
Cộng trừ hàng tỉ như chơi
Lũy thừa, căn số mấy người cũng thua?
(Đố là cái gì?)

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố vui.