Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam

0
1796

Tổng hợp các câu đố vui về nhân vật lịch sử Việt Nam

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam
Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam

Nhân vật lịch sử việt nam

Ai người khí tiết tuyệt vời?

Lập căn cứ giữa đầm lầy?

Ai người nguyên soái dựng cờ đánh Tây?

Hỏi ai thề trước mặt vua?

Ai mà cũng phận nữ nhi?

Hỏi ai là tiểu anh hùng?

Mũ cao áo rộng không cần lui về ẩn chốn sơn lâm một mình?

Ai từng đan sọt giữa đàng?

Bạt hồn tướng tá Mãn Thanh Nghìn năm vinh hiển sử xanh còn truyền?

Vụ Quang gian khổ phất cờ Văn Thân tan rã danh thơm lưu truyền?

Vang danh tướng lĩnh ngàn thu Bình Tây sát tả là ai bấy giờ?

Thà đui mà giữ đạo nhà Còn hơn có mắt ông cha không thờ?

Tổng hợp 100 câu đố vui về các nhân vật lịch sử của Việt Nam

Câu đố về các danh nhân

Câu đố về các nhân vật lịch sử Việt Nam
3.9 (77.5%) 16 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here