Tổng hợp những câu đố vui về món ăn ( câu đố về các loại bánh )

Đây là bài viết tổng hợp những câu đố vui về món ăn dành cho trẻ em. Các câu đố về các loại bánh này rất dễ sẽ giúp trí tưởng tượng của các bé thêm phong phú.

câu đố về các loại bánh
Câu đố về các loại bánh

Những câu đố vui về món ăn (câu đố về các loại bánh)

Bánh gì ăn ít mà nhiều?

Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?

Bánh gì nhọn tựa răng cưa?

Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?

Bánh gì cộm cộm trắng bông?

Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?

Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?

Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?

Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?

Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?

Bánh gì bị bẹp rõ hoài?

Ấn cong sắp chữ, đố ai bánh gì?