Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn

Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn

Câu đố chỉ gồm một câu dữ kiện và câu nêu yêu cầu nhưng không dễ dàng để bạn đưa ra đáp án trong một phút.

Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn

Cho phép tính 30 + 31 + 32 + 33 + …. + 32008 + 32009.

Lấy kết quả phép tính này chia cho 8 thì số dư là bao nhiêu?


Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
7 bình luận về “Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn”
  • Và phép này chia hết, dư 0
   3 mũ 0 + 3 mũ 1 + … 3 mũ 2009 = (3 mũ 2010 -1) / (3-1) = (3 mũ 2010 – 1)/2
   Tổng này chia 8 = (3 mũ 2010 -1)/16
   3 mũ 2010 – 1 = (3 mũ 10)mũ 201 – 1 = ((3 mũ 10) -1)(( 3 mũ 10)mũ 200 + ( 3 mũ 10)mũ 199 + … + 1)
   = 59048(( 3 mũ 10)mũ 200 + ( 3 mũ 10)mũ 199 + … + 1)
   Chia tổng này cho 16 = 7381(( 3 mũ 10)mũ 200 + ( 3 mũ 10)mũ 199 + … + 1) / 2
   ( 3 mũ 10)mũ 200 + ( 3 mũ 10)mũ 199 + … + 1) là tổng của 201 số lẻ nên là số lẻ
   7381 là số lẻ x số lẻ ra là số lẻ
   Số lẻ này chia 2 thì dư 1
   Vậy phép chia kết quả dư 1

Viết một bình luận