Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn

4
1625

Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn

Câu đố chỉ gồm một câu dữ kiện và câu nêu yêu cầu nhưng không dễ dàng để bạn đưa ra đáp án trong một phút.

Cho phép tính 30 + 31 + 32 + 33 + …. + 32008 + 32009.

Lấy kết quả phép tính này chia cho 8 thì số dư là bao nhiêu?


Câu đố tìm số dư thử thách suy luận của bạn
4.2 (84%) 5 votes

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here