5 câu đố iq cao cũng không thể giải cực nhanh

Câu đố iq bao gồm: câu đố iq hay, câu đố iq khó, câu đố iq vui, câu đố iq hay có đáp án, câu đố iq toán học, câu đố iq cao, câu đố iq khó nhất thế giới, câu đố iq 150, câu đố iq cho trẻ, câu đố iq hay nhất…
5 câu đố dưới đây “thử thách” bạn theo những khía cạnh khác nhau. Mời bạn thử tài tinh mắt, thử tài nhanh trí và thử tài tính toán với 5 câu đố này nhé!

5 câu đố iq cao cũng không thể giải cực nhanh

Câu 1: Đố bạn tìm chữ N trong hình này?

Đố bạn tìm chữ N trong hình này?

Câu đố tìm chữ N
Câu đố tìm chữ N

Câu 2: Có bao nhiêu hình vuông trong hình này?

Có bao nhiêu hình vuông trong hình này? Có tới 95% số người giải không thể tìm thấy hình vuông cuối cùng!

Câu đố tìm hình vuông
Câu đố tìm hình vuông

Câu 3: Con gà mái đẻ bao nhiêu quả trứng?

3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Hỏi 12 con gà mái đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?

Câu đố gà đẻ trứng
Câu đố gà đẻ trứng

Câu 4: Xác định công tắc nào nối với bóng đèn nào?

Có 2 phòng riêng rẽ. Một phòng có 3 bóng đèn, một phòng có 3 công tắc. Bạn đang ở phòng có công tắc. Bạn chỉ được phép vào phòng có bóng đèn đúng MỘT lần. Bạn làm thế nào để xác định công tắc nào nối với bóng đèn nào?

Câu đố xác định công tắc bóng đèn
Câu đố xác định công tắc bóng đèn

Câu 5: Đố bạn giải phép tính?

Giải phép tính ?
Giải phép tính ?

Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.