Hai câu đố gây tranh cãi trên mạng xã hội

Hai câu đố gây tranh cãi trên mạng xã hội: Nhiều người chỉ giải được một trong hai câu, một số khác không thể giải được cả hai câu đố gây tranh cãi trên Facebook này.

Câu 1: Những ký hiệu trong hình dưới đây biểu thị điều gì?


Câu 2: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong hình dưới đây? Chú ý quan sát những bông hoa.