Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp ?

0
116

Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here