Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp ?

0
952

Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ?


Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp ?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here