30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

0
125

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here