30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

0
58

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1) đánh giá
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here