30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

0
858

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?


30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?
5 (100%) 1 vote

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here