30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

0
1128

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?


30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?
4.5 (90%) 2 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here