30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?
4.5 (90%) 2 vote[s]

Viết một bình luận