30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

30 chia 1/2, và cộng thêm 10, bằng bao nhiêu ?

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận