Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo ?

0
66

Có ba quả táo trên bàn và bạn lấy đi hai quả. Hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here