Con gì miệng rộng ?

Con gì miệng rộng nhưng lại không nói một từ, là con gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *