Làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

0
82

Nếu bạn nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây.
làm sao để lấy nhánh cây mà không làm động con chim?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here