Hỏi thằng nào ướt ?

Trời đang âm u, có 3 thằng mù chung một cây dù , Hỏi thằng nào ướt ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *