Cái gì chứa nhiều nước nhất mà ko ướt tí ti nào ?

Cái gì chứa nhiều nước nhất mà ko ướt tí ti nào ?