Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai ?

Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *