Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai ?

Tôi chu du khắp thế giới mà tôi vẫn ở nguyên một chỗ, tôi là ai ?

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận