Đố em cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại ?

Đố em cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *