Câu đố 9 điểm nổi tiếng được phổ biến bởi William North Jayme

0
1196

Làm thế nào để nối 9 điểm với nhau chỉ bằng 4 nét liền nhau?

Yêu cầu được đưa ra là hãy vẽ nhiều nhất 4 đường thẳng nối 9 điểm lại với nhau. Với mỗi điểm bạn chỉ được đi qua một lần và không được nhấc bút lên.

Câu đố 9 điểm nổi tiếng đã làm bó tay 80% ứng viên

Câu đố 9 điểm này được phổ biến bởi William North Jayme, một người viết thư quảng cáo của tạp chí Esquire. Vào năm 1958, tạp chí này mong muốn thay thế hình ảnh không lành mạnh của mình bằng một hình ảnh ấn tượng hơn. Ông Jayme đến với một “phong thư câu đố”: một phong bì với 9 điểm bên ngoài và gởi đến người nhận một lời thách thức nối 9 điểm này lại bằng nhiều nhất 4 đường thẳng liên tiếp.


Câu đố 9 điểm nổi tiếng được phổ biến bởi William North Jayme
3.4 (68.57%) 7 votes

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here