Cần bao nhiêu quả cân ?

0
165

Cần ít nhất bao nhiêu quả cân và những quả cân như thế nào để cân được các vật có trọng lượng nguyên từ 1kg đến 100kg?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here