Cần bao nhiêu quả cân ?

Cần ít nhất bao nhiêu quả cân và những quả cân như thế nào để cân được các vật có trọng lượng nguyên từ 1kg đến 100kg?


Câu đố hay bạn nên xem:
Câu đố trí tuệ.

One thought on “Cần bao nhiêu quả cân ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *